Oferta księgowości dla Katowic i okolic

Nasze usługi księgowe w biurze w Katowicach skierowane są do:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek jawnych
 • spółek komandytowych
 • spółek partnerskich
 • spółek cywilnych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Współpracę z Klientem poprzedzają:
rozpoznanie indywidualnych potrzeb Klienta w zakresie prowadzenia księgowości
ustalenie zasad współpracy i przekazywania dokumentacji
podpisanie umowy cywilnoprawnej i zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym

Księgi rachunkowe

 • opracowanie zasad rachunkowości w tym zakładowego plany kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych
 • wycena aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych o wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • nadzór nad prawidłowością dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • nadzór nad prawidłowością dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS

Kadry płace

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • wyliczanie oraz sporządzanie list płac
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie umów o dzieło i umów zleceń
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11

ZUS

Sporządzanie:
 • druków zgłoszeniowych oraz wyrejestrowujących przedsiębiorcy i pracowników
 • miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz druków RMUA
 • deklaracji korygujących
 • druków Z-3, Z-3a oraz rozliczenie zwolnień lekarskich
 • przelewów zus
 • Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

BHP

Chcąc ułatwić naszym Klientom dostosowanie ich działalności do coraz ostrzejszych wymogów oraz przepisów Państwowej Inspekcji Pracy zapewniamy opiekę specjalisty z zakresu BHP, stale współpracującego z naszym biurem.
Współpracujemy z:
klient biura rachunkowego gwarwant
klient biura rachunkowego auto serwis

Futra Fiszer
Zakład Pogrzebowy Aaron Zeus
TGArchitekt
Szkoła Rodzenia Katowice
Kosmetyki Naturalne Katowice
Decorproject.pl
Ticketportal
Wycieczki Mistral
Miastostrada
dh solutions - tworzenie stron